אני שונא את האחיות האלה – הלוואי והן לא היו נולדות בכלל - אמא+ הורות בדרך שלך

אני שונא את האחיות האלה – הלוואי והן לא היו נולדות בכלל